english slovensky

Impregnanty a zalievacie hmoty old

VUPOS – styrénové impregnanty
Chemickou bázou týchto impregnantov je nenasýtená polyesterimidová živica rozpustená v styréne. Styrénové impregnanty sú určené na impregnáciu mechanicky a teplotne vysoko namáhaných vinutí alternátorov a rýchlootáčkových elektrických točivých strojov pre domáce spotrebiče a ručné náradie teplotnej triedy F a H.
  Teplotný index Výtokový čas
pri 23 °C
DIN pohárik
4 [s]
Bod vzplanutia V.O.C.[%] Čas vytvrdzovania Tlak nasýtených pár
[mbar]/teplota
 
NK 50/30 220 °C 25 - 35 32 °C 15 - 20 2 h pri 140 °C 7/20 °C > pdf
NK 50/1K-30 220 °C 25 - 35 32 °C 15 - 20 2 h pri 140 °C 7/20 °C > pdf
NK 50/60 220 °C  65 - 70 32 °C 15 - 20 2 h pri 140 °C 7/20 °C > pdf
NK 50/90  220 °C 85 - 95 32 °C 15 - 20 2 h pri 140 °C 7/20 °C > pdf
NK 50/1K - 90 220 °C 85 - 95 32 °C 15 - 20 2 h pri 140 °C 7/20 °C > pdf
NK 50/90 - W 220 °C 60 - 120 32 °C 15 - 20 2 h pri 140 °C 7/20 °C > pdf
NZ 83 180 °C 55 - 65 32 °C 5 - 15 30 min pri 130 °C 7/20 °C > pdf
NZ 83/500 180 °C 115 -125 32 °C 5 - 15 30 min pri 130 °C 7/20 °C > pdf
1K NZ 97 180 °C 37 - 43 32 °C 5 - 15 30 min pri 130 °C 7/20 °C > pdf
1K NZ 97/65  180 °C 40 - 60* 32 °C 5 - 15 30 min pri 130 °C 7/20 °C > pdf
* ISO6 pri 23 °C

VUDAP – dialylftalátové impregnanty
Dialylftalátové impregnanty sú jednozložkové a dvojzložkové impregnanty na báze modifikovanej nenasýtenej polyesterovej živice rozpustenej v dialylftaláte. Sú určené na impregnáciu vinutí vysoko mechanicky a teplotne namáhaných elektrických točivých strojov a transformátorov teplotnej triedy H (180 ºC) diskontinuálnou technológiou máčaním, zaplavovaním za atmosférického tlaku alebo za vákua a tlaku a zakvapkávaním.
  Teplotný index Výtokový čas
pri 25 °C
DIN pohárik 4[s]
Bod vzplanutia V.O.C. [%] Čas vytvrdzovania Tlak nasýtených pár
[mbar]/teplota
 
NH 91 180 °C 110 - 150 145 °C 3 - 4,5 3-5 h pri 135-150 °C 0,0013/25 °C > pdf
NH 91 LV 180 °C 50 - 60 145 °C 3 - 4,5 3-5 h pri 135-150 °C 0,0013/25 °C > pdf
NH 91 MV 180 °C 180 - 200 145 °C 3 - 4,5 3-5 h pri 135-150 °C 0,0013/25 °C > pdf
NH 91/u 180 °C 110 - 150 145 °C 3 - 4,5 2 h pri 130 °C 0,0013/25 °C > pdf
NH 91 LV/u 180 °C 50 - 60 145 °C 3 - 4,5 2 h pri 130 °C 0,0013/25 °C > pdf
NH 91 MV/u  180 °C 180 - 200 145 °C 3 - 4,5 2 h pri 130 °C 0,0013/25 °C > pdf
NH 91/Z   180 °C 110 - 150 145 °C 3 - 4,5 15 - 30 min pri 130 °C 0,0013/25 °C > pdf
NH 91 LV/Z   180 °C 50 - 80 145 °C 3 - 4,5 15 - 30 min pri 130 °C 0,0013/25 °C > pdf
NH 91/2Z 180 °C 110 - 150 145 °C 3 - 4,5 15 - 30 min pri 130 °C 0,0013/25 °C > pdf
NH 91 LV/2Z 180 °C 50 - 80 145 °C 3 - 4,5 15 - 30 min pri 130 °C 0,0013/25 °C > pdf
NHZ 94 180 °C 110 - 150 145 °C 3 - 4,5 20 - 30 min
pri 150 - 160 °C
0,0013/25 °C > pdf
STABILIZÁTOR ZV 91             > pdf


VUDAC – akrylátové impregnanty
Impregnanty sú jednozložkové aj dvojzložkové, na báze nenasýtených polyesterimidových živíc, rozpustených v diakryláte. Impregnanty sú vhodné pre izolačné systémy teplotnej triedy H. Sú určené na impregnáciu vinutí elektrických točivých strojov a transformátorov, vinutých z lakovaných drôtov a profilových vodičov.
  Teplotný  index Viskozita
pri 25 oC
[mPa.s]
Bod
vzplanutia
V.O.C. [%] Čas
vytvrdzovania
Tlak
nasýtených pár
[mbar] /teplota
 
1K-NAH 99 180 °C 2000 - 2500 >112  oC 1 - 2 2 - 3 h pri 130 °C 0,014/50 °C > pdf
1K-NAH 99 UV 180 °C 2000 - 2500 >112  oC 1 - 2 2 - 3 h pri 130 °C 0,014/50 °C > pdf
NAB/UV-1K °C   >110  oC       > pdf
1K-NAH 99/800 180 °C 700 - 1000 >112  oC 1 - 2 2 - 3 h pri 130 °C 0,014/50 °C > pdf
1K-NAH 99/800/u 183 °C 700 - 1000 >112  oC 1 - 2 2,5 - 3 h pri 130 °C   > pdf
1K NAH 99/VT/u 180 °C 400 - 800 >112  oC –5 - 10 2 - 3 h pri 130 °C 0,014/50 °C > pdf
1K NAH 99/VT/900 180 °C 600 - 1000 >112  oC –5 - 10 2,5 - 3 h pri 130 °C 0,014/50 °C > pdf
1K NAH 99/VT/1200 180 °C 1000 - 1500 >112  oC –5 - 7 2,5 - 3 h pri 130 °C 0,014/50 °C > pdf
NAB/1K, NAB/800-1K, NAB/400-1K 180 °C 400 - 600 >112  oC   2 - 3 h pri 130 °C   > pdf
1K NAH 99/Z 180 °C 2000 - 2500 >112  oC 1 - 2 2 h pri 130 °C 0,014/50 °C > pdf
1K-NAH 99/800/Z 180 °C 700 - 1000 >112  oC 1 - 2 15 - 30 min pri 130 °C 0,014/50 °C > pdf
1K-NAH 99/800/2Z 180 °C 700 - 1000 >112  oC 1 - 2 15 - 30 min pri 130 °C 0,014/50 °C > pdf
NAB/800/Z-1K 180 °C 700 - 1000 >112  oC   30 min pri 140°C
10 min pri 150°C
  > pdf
RIEDIDLO AH 180 °C   >112  oC       > pdf


VUPOXY – epoxidové impregnanty
Epoxidové impregnanty sú jednozložkové alebo dvojzložkové impregnanty na báze modifikovanej epoxidovej živice. Sú určené na impregnáciu zakvapkávaním, alebo máčaním mechanicky a teplotne vysoko namáhaných vinutí rotorov alternátorov a rýchlootáčkových elektrických točivých strojov pre domáce spotrebiče a ručné náradie teplotnej triedy F H. Vyznačujú sa veľmi nízkym obsahom prchavých látok VOC , vysokým mechanickým spevnením, dobrou penetračnou schopnosťou, krátkym časom vytvrdzovania pri 120 - 160 °C. Vinutia impregnované epoxidovými impregnantami majú mimoriadne dobré mechanické spevnenie, odolnosť voči parám rozpúšťadiel, transformátorovým olejom a freónom.
  Teplotný
 index
Viskozita
pri 25 oC

[mPa.s]
Bod
vzplanutia
V.O.C. [%] Čas
vytvrdzovania
pre prípravu
vzoriek
Tlak
nasýtených
pár
[mbar]/teplota
 
VUPOXY E - 1K 180 °C 700 - 900*? >200  oC 1,5 15 - 30 min
pri 160 °C
1/20 °C > pdf
VUPOXY E - 2K 180 °C zložka A 2000 - 2100 * zložka B 2200 - 2500 * >200  oC 1,5 15 - 30 min
pri 120 °C
1/20 °C > pdf
Plastisol 155°C 4500 - 5500 >112  oC   30 min pri 160 °C   > pdf
*Brookfield LV, rotor S63 pri 25 °C

VULAK - impregnačné laky
Impregnačné laky sú vhodné ako náter odolný voči plazivým prúdom, kedy poskytuje tvrdosť, nepriepustnosť, izolačné vlastnosti pri rôznych poveternostných podmienkach. Niektoré typy sú vhodné na impregnáciu transformátorov, tlmiviek a rôznych typov elektrických motorov. Lak 372 zasychá pri izbovej teplote rýchlejšie pri nanesení tenkej vrstvy, pričom dáva veľmi efektívnu izoláciu voči elektrickému toku spolu s výborným znížením hluku. Vytvrdené laky, majú vynikajúcu odolnosť voči transformátorovému oleju, vlhkosti a sú vhodné pre použitie v triede F až H izolačného systému. Lak 372 je fungicídny, z čoho vyplýva veľmi malé riziko napadnutia hubami. Typ 372 – 2000 je obzvlášť vhodný pre tropickú úpravu elektrických motorov a transformátorov.
  Teplotný  index Výtokový čas pri 25 oC
pohárik B4 [s]
Bod vzplanutia Čas vytvrdzovania pre prípravu vzoriek  
LAK 372 180 °C 170 - 220 27 oC 15 min pri 23 °C > pdf
LAK 380 180 °C 115 - 145 40 oC 4 h pri 130 °C > pdf
WASOL - 40 180 °C 21 ± 3 >100 oC 6 h pri 150 °C > pdf


VUKUR - polyuretánové zalievacie látky
Polyuretánové zalievacie látky slúžia na vyplňovanie dutín všetkého druhu, špeciálne pri stavbe elektrických zariadení, kde sa požadujú zalievacie látky bez vnútorného pnutia dobrých elastických a elektroizolačných vlastností.
  Tvrdivo Viskozita [mPa.s] Bod
vzplanutia  
Miešanie
s tvrdivom
Čas vytvrdzovania
pri 23 oC[h]
Tvrdosť
po vytvrdení
 
VUKUR OM 22F VUKIT M 400 - 500 >200°C 100 : 39 min. 24 < A70 > pdf
VUKUR OM 22 VUKIT M 900 - 1000 >200°C 100 : 37 min. 24 A70 > pdf
VUKUR OM 22H VUKIT M 1000 - 1300 >200°C 100 : 35 min. 24 A71 > pdf
VUKUR OM 33 VUKIT M 4000 - 5000 >200°C 100 : 19,6 min. 24 A87 > pdf
VUKUR OM 33n VUKIT M 3000 - 3500 >200°C 100 : 23 min. 16 A87 > pdf
VUKUR OM 33u VUKIT M 4000 - 5000 >200°C 100 : 19,6 min. 12 A87 > pdf
VUKUR OM 33nč VUKIT M 3500 - 4000 >200°C 100 : 23 min. 16 A87 > pdf
VUKUR OM 33nču VUKIT M 3500 - 4000 >200°C 100 : 23 min. 12 A87 > pdf
VUKUR OM 34 VUKIT M 8500 - 10 500 >200°C 100 : 14 min. 16 A94 > pdf


VULAL - lepiace laky
LVL 100, LVL 200, LAL 205 - sú jednozložkové lepiace laky na báze modifikovaných epoxidových živíc s malým obsahom prchavých látok (max. 8 %). Sú určené najmä na mechanické spevnenie - zlepenie vodičov v statorových vinutiach elektrických strojov VN, stredných a veľkých výkonových magnetov separátorov a pod. Z lakov možno pripraviť aj elektroizolačné tmely v kombinácii s plnivami na anorganickej báze. Nanášajú sa štetcom alebo máčaním. Odporúčaný čas vytvrdzovania lakov je 1 hodina pri 160 °C.
  Viskozita pri 20 oC [mPa.s] Hustota
[g/cm3]
Skladovateľnosť
pri 20 oC
[mesiace]
Čas gélovania
pri 160 oC
[min]
 
LVL 100 3500 ± 500 1,15 min. 6 20 > pdf
LVL 200 2000 ± 600 1,16 min. 6 10 > pdf
LAL 205 3000 ± 500 1,16 min. 6 10 > pdf


ELFIX - epoxidové lepidlá
Tmely a lepidlá sú jednokomponentné alebo dvojkomponentné epoxidové hmoty na báze modifikovaných epoxidových živíc s rôznym obsahom anorganických plnív. Dvojkomponentné sa vytvrdzujú pri teplote miestnosti. Urýchlenie vytvrdzovania možno docieliť pri vyššej teplote. Dobré elektrické a mechanické vlastnosti si zachovávajú do 135 °C. Vyznačujú sa výbornou adhéziou ku kovom, sklu, drevu, betónu, keramike, porcelánu a termosetom.
  Viskozita pri 20 oC [Pa.s] Hmotnostný pomer zložiek Viskozita
pri 40 oC
[Pa.s]
Viskozita
pri 60 oC
[Pa.s]
Čas vytvrdzovania  
ELFIX 410 1K-T   jednokomponentný 135 ± 20 45 ± 10 pri 160 oC 45 - 60 min. > pdf
ELFIX 410 max. 8
max. 40
2 : 1     pri 20 oC  24 - 36 h > pdf
ELFIX 510 max. 400
max. 400
3 : 2     pri 20 oC  12 - 24 h > pdf

 

Testy VUKI a.s.

Čas gélovania DIN 16 945  metóda A                                 
Skúška vplyvu impregnantu na lakované drôty STN EN 67 3150 čl. 11, met. B po 60 min pri 70 °C
Hustota DIN 53 217
Viskozita STN673014 metóda B, STN 673016, DIN 53015,  DIN 53214
Refrakčný index STN 650341, refrakčná metóda
Kyslosť STN 673043
Obsah inhibítora kolorimetrická metóda
Bod topenia STN 65-0310
Obsah vody STN 58-0101,
Presýchanie do hĺbky DIN 46 448 Blatt 1
Elektrická pevnosť DIN 46 448 Blatt 2, STN EN60243-1
Vnútorná rezistivita DIN 46 448 Blatt 3, STN IEC90093
Výtokový čas DIN 53211, STN EN ISO2431 (Ford 4, DIN 4, ISO 6)
Flexibilita 5 (Mandrel test,3 mm priemer) IEC 60464-2,STN 67 3079
Sila spevnenia IEC 61033 met. A,met. B, met. C
Teplotná odolnosť IEC 60216
  DSC metóda
  Gass chromatography

Vykonávame...
Testy mechanických, elektrických, chemických a spracovateľských vlastností

Poskytujeme...
Non stop technologické služby

Deklarujeme kvalitu...
PN VUKI ISO 9001, ISO 14001
Ul test 1446 spis E233982
PTB Braunsweig und Berlin, BRD
EZU Prague, Česká republika
EVPÚ, a.s. Nová Dubnica, Slovenská republika

 

Video:
 
Meranie času gélovania impregnantu
 
Meranie výtokového času impregnantu