english slovensky

Špeciálne káble:

Špeciálne káble:
Úprava štandardného sortimentu káblov podľa požiadaviek zákazníkov alebo jeho prispôsobenie požiadavkám projektov či prostrediam prevádzky predstavuje pridanú hodnotu, ktorú naša firma ponúka na základe viac ako 60 ročných skúseností z oblasti materiálového a konštrukčného výskumu káblov, ich životnosti a spoľahlivej prevádzky v rôznych aj náročných prostrediach. Príklad sortimentu špeciálnych káblov je nasledovný:
 
·         Silové káble pre napätia do 1 kV a signálne s rôznymi typmi EMC tienení bezhalogénové so zvýšenou odolnosťou voči šíreniu plameňa, nízkou korozivitou splodín horenia a nízkou hustotou dymov, vznikajúcich pri horení v tzv. LOCA vyhotovení určené pre primárne okruhy jadrových elektrární.
·         Káble pre prechodové vedenia vlakových súprav. Sú určené na prenos informácií a diaľkové ovládanie medzi hnacím vozidlom a vozňami.
·         Kombinované dátovo silové káble v bežnom aj bezhalogénovom vyhotovení pre rôzne typy zariadení aj prostredí. Okrem kombinácií metalických káblov vrátane koaxiálnych môžu byť použité aj prvky optických káblov.
·         Iskrovo bezpečné káble, elektromagnetické interferencie a ich kompatibilita s prostredím, v ktorom pracujú.
·         Priemyselné káble. Armované káble. Flexibilné káble.
·         Konštrukcia a materiálové zloženie káblov, ich odolnosť, predovšetkým mechanická (ťah, tlak, torzia, strih atď.), tepelná, rôzne požiadavky na nehorľavosť, nedymivosť, korozivitu spalín, funkčnosť v požiari, odolnosť pri vážnych haváriách v priemyselných podnikoch. Odolnosť voči ropným produktom, vplyvu podnebia a prostredia, chemickým, fyzikálnym a iným prírodným vplyvom.
·         Chemické a mechanické úpravy pre zvýšenie odolnosti voči vplyvom prostredia, odolnosti voči hlodavcom a termitom a iné.
·         Ostatné riešenia podľa požiadaviek zákazníkov