english slovensky

Novinky

08.06.2017
V rámci súťaže Inovatívny čin roka 2016 pod záštitou ministra hospodárstva bol náš výrobok Ekologický impregnant NAB/UV-1K pre kombinované vytvrdzovanie elektrickým prúdom a UV žiarením ocenený 3. miestom v kategórii výrobkových inovácií.
24.05.2016
VUKI a.s. získalo DIPLOM za 2. miesto v 9. ročníku súťaže o Cenu ministra hospodárstva Slovenskej republiky "Inovatívny čin roka 2015" v kategórii "Výrobková inovácia za súťažný návrh 
"Nové impregnanty s tixotropnou úpravou nanomateriálmi"
23.10.2015
Ocenenie VUKI a.s. na medzinárodnom veľtrhu ELOSYS 201504.08.2015
Za rok 2014 sme získali „Certifikát solventnosti“ a v roku 2015 „Pečať stability“,  ktoré potvrdzujú našu stabilnú pozíciu na trhu, dôveryhodnosť a serióznosť našej firmy.
21.10.2014
Úzka spolupráca výrobcu produktu a dodávateľa komponentov prináša ovocie vo forme plynulej a bezproblémovej výroby. Výhodná je najmä spolupráca s dodávateľom pôsobiacim a komerčne úspešným na trhu už mnoho rokov, keď nedochádza k situáciám, že po prvých dodávkach, testovaní a nastavení technológie sa zmení receptúra alebo možnosti odberu produktu. VUKI a. s. je takýmto partnerom pre výrobcov elektrických točivých strojov a transformátorov už od roku 1950.
20.10.2014
Základné požiadavky na bezpečnosť stavieb z hľadiska európskeho práva upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011  z 9. marca 2011. Ustanovuje harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh EÚ, v rámci ktorých sa od káblov a elektrických inštalácií pre vybrané úseky stavieb všeobecne vyžadujú nasledujúce vlastnosti: bezpečnosť v prípade požiaru a zachovanie hygieny, zdravia a životného prostredia.

29.08.2014
Po piatich rokoch poklesu by sa malo v roku 2014 prvý raz slovenské stavebníctvo stabilizovať a dokonca sa očakáva aj jeho mierny ná­rast o 1,3 %. Vyplýva to z najnovšej štvrťročnej analýzy slovenského stavebníctva, ktorú pripravila analytická spoločnosť CEEC Research. Hospodárska kríza sa podpísala pod pokles výroby všeobecne, pričom vzájomná interakcia jednotlivých odvetví sa ukazuje ešte aj dnes
11.06.2014
V máji  sa uskutočnilo podujatie VUKI INSIGHT, čo v preklade z angličtiny znamená náhľad dovnútra a teda naznačuje, že sme chceli takýmto spôsobom upozorniť našich obchodných partnerov a priateľov, kto sme, akí sme, čo plánujeme robiť v blízkej budúcnosti a aké sú zmeny, ktorými prechádzame.
27.05.2014
VUKI a.s. sa aj v roku 2014 opakovane zapojila do súťaže organizovanej Ministerstvom hospodárstva SR „INOVATÍVNY ČIN ROKA“. S potešením Vám oznamujeme, že dňa 20.5.2014 získala VUKI a.s. mimoriadnu cenu ministra hospodárstva v súťaži „INOVATÍVNY ČIN ROKA 2013“ v kategórii „Výrobková inovácia“.