english slovensky

Novinky

27.10.2017
NAB/UV-1K     ocenený ekologický nízkoemisný impregnant
Inovatívny čin roka 2016
 
V rámci súťaže Inovatívny čin roka 2016 bol náš výrobok Ekologický impregnant NAB/UV-1K
pre kombinované vytvrdzovanie elektrickým prúdom a UV žiarením ocenený tretím miestom v kategórii výrobkových inovácií.
 
Nový typ ekologického akrylátového impregnantu, typ NAB/UV-1K
predstavuje významný progres pre proces impregnácie vinutí elektrických točivých strojov a transformátorov.
 
Jeho hlavné výhody sú:
·         teplotný index  180°C (trieda H)
·         veľmi bezpečný produkt
·         bez zápachu
·         vysoké mechanické spevnenie, predovšetkým pri pracovných teplotách motorov
·         veľmi dobrá stabilita pri vyšších teplotých (40 – 50°C)
·         väčší prírastok vo vinutí
·         výrazná úspora elektrickej energie pri vytvrdzovaní, až na úrovni 30 % oproti klasickým impregnantom.
·         nízke percento VOC (volatile organic content)  1 – 2%
·         nízke straty odkvapom v peci
·         nehorľavý a nevýbušný produkt (nie je potrebné prídavné spaľovacie zariadenie pre emisie a nevýbušné vyhotovenie výrobných zariadení)
·         nie je definovaný ako nebezpečný (ADR)
doporučené skladovanie  + 5 až + 30°C
08.06.2017
V rámci súťaže Inovatívny čin roka 2016 pod záštitou ministra hospodárstva bol náš výrobok Ekologický impregnant NAB/UV-1K pre kombinované vytvrdzovanie elektrickým prúdom a UV žiarením ocenený 3. miestom v kategórii výrobkových inovácií.
24.05.2016
VUKI a.s. získalo DIPLOM za 2. miesto v 9. ročníku súťaže o Cenu ministra hospodárstva Slovenskej republiky "Inovatívny čin roka 2015" v kategórii "Výrobková inovácia za súťažný návrh 
"Nové impregnanty s tixotropnou úpravou nanomateriálmi"
23.10.2015
NAB/UV-1K     ocenený ekologický nízkoemisný impregnant
Inovatívny čin roka 201604.08.2015
Za rok 2014 sme získali „Certifikát solventnosti“ a v roku 2015 „Pečať stability“,  ktoré potvrdzujú našu stabilnú pozíciu na trhu, dôveryhodnosť a serióznosť našej firmy.
21.10.2014
Úzka spolupráca výrobcu produktu a dodávateľa komponentov prináša ovocie vo forme plynulej a bezproblémovej výroby. Výhodná je najmä spolupráca s dodávateľom pôsobiacim a komerčne úspešným na trhu už mnoho rokov, keď nedochádza k situáciám, že po prvých dodávkach, testovaní a nastavení technológie sa zmení receptúra alebo možnosti odberu produktu. VUKI a. s. je takýmto partnerom pre výrobcov elektrických točivých strojov a transformátorov už od roku 1950.
20.10.2014
Základné požiadavky na bezpečnosť stavieb z hľadiska európskeho práva upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011  z 9. marca 2011. Ustanovuje harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh EÚ, v rámci ktorých sa od káblov a elektrických inštalácií pre vybrané úseky stavieb všeobecne vyžadujú nasledujúce vlastnosti: bezpečnosť v prípade požiaru a zachovanie hygieny, zdravia a životného prostredia.

29.08.2014
Po piatich rokoch poklesu by sa malo v roku 2014 prvý raz slovenské stavebníctvo stabilizovať a dokonca sa očakáva aj jeho mierny ná­rast o 1,3 %. Vyplýva to z najnovšej štvrťročnej analýzy slovenského stavebníctva, ktorú pripravila analytická spoločnosť CEEC Research. Hospodárska kríza sa podpísala pod pokles výroby všeobecne, pričom vzájomná interakcia jednotlivých odvetví sa ukazuje ešte aj dnes
11.06.2014
V máji  sa uskutočnilo podujatie VUKI INSIGHT, čo v preklade z angličtiny znamená náhľad dovnútra a teda naznačuje, že sme chceli takýmto spôsobom upozorniť našich obchodných partnerov a priateľov, kto sme, akí sme, čo plánujeme robiť v blízkej budúcnosti a aké sú zmeny, ktorými prechádzame.