english slovensky

Novinky

09.07.2018
Na tohtoročnom Valnom zhromaždení ZCHFP SR, ktoré sa konalo 31.5.2018 bola spoločnosť VUKI a.s. prijatá za člena zväzu. Týmto rozhodnutím sa VUKI a.s. stáva platným členom  tímu chemických podnikov na Slovensku, medzi ktoré patria aj lídri chemického priemyslu a farmaceutického priemyslu ako je Fortischem a.s., Duslo a.s., Continental Matador Rubber, Chemolak Smolenice, farmaceutické spoločnosti, univerzity a výskumné ústavy na Slovensku.

27.10.2017
NAB/UV-1K     ocenený ekologický nízkoemisný impregnant
Inovatívny čin roka 2016
 
V rámci súťaže Inovatívny čin roka 2016 bol náš výrobok Ekologický impregnant NAB/UV-1K
pre kombinované vytvrdzovanie elektrickým prúdom a UV žiarením ocenený tretím miestom v kategórii výrobkových inovácií.
 
Nový typ ekologického akrylátového impregnantu, typ NAB/UV-1K
predstavuje významný progres pre proces impregnácie vinutí elektrických točivých strojov a transformátorov.
 
Jeho hlavné výhody sú:
·         teplotný index  180°C (trieda H)
·         veľmi bezpečný produkt
·         bez zápachu
·         vysoké mechanické spevnenie, predovšetkým pri pracovných teplotách motorov
·         veľmi dobrá stabilita pri vyšších teplotých (40 – 50°C)
·         väčší prírastok vo vinutí
·         výrazná úspora elektrickej energie pri vytvrdzovaní, až na úrovni 30 % oproti klasickým impregnantom.
·         nízke percento VOC (volatile organic content)  1 – 2%
·         nízke straty odkvapom v peci
·         nehorľavý a nevýbušný produkt (nie je potrebné prídavné spaľovacie zariadenie pre emisie a nevýbušné vyhotovenie výrobných zariadení)
·         nie je definovaný ako nebezpečný (ADR)
doporučené skladovanie  + 5 až + 30°C
08.06.2017
V rámci súťaže Inovatívny čin roka 2016 pod záštitou ministra hospodárstva bol náš výrobok Ekologický impregnant NAB/UV-1K pre kombinované vytvrdzovanie elektrickým prúdom a UV žiarením ocenený 3. miestom v kategórii výrobkových inovácií.
24.05.2016
VUKI a.s. získalo DIPLOM za 2. miesto v 9. ročníku súťaže o Cenu ministra hospodárstva Slovenskej republiky "Inovatívny čin roka 2015" v kategórii "Výrobková inovácia za súťažný návrh 
"Nové impregnanty s tixotropnou úpravou nanomateriálmi"
23.10.2015
NAB/UV-1K     ocenený ekologický nízkoemisný impregnant
Inovatívny čin roka 201604.08.2015
Za rok 2014 sme získali „Certifikát solventnosti“ a v roku 2015 „Pečať stability“,  ktoré potvrdzujú našu stabilnú pozíciu na trhu, dôveryhodnosť a serióznosť našej firmy.
21.10.2014
Úzka spolupráca výrobcu produktu a dodávateľa komponentov prináša ovocie vo forme plynulej a bezproblémovej výroby. Výhodná je najmä spolupráca s dodávateľom pôsobiacim a komerčne úspešným na trhu už mnoho rokov, keď nedochádza k situáciám, že po prvých dodávkach, testovaní a nastavení technológie sa zmení receptúra alebo možnosti odberu produktu. VUKI a. s. je takýmto partnerom pre výrobcov elektrických točivých strojov a transformátorov už od roku 1950.
20.10.2014
Základné požiadavky na bezpečnosť stavieb z hľadiska európskeho práva upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011  z 9. marca 2011. Ustanovuje harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh EÚ, v rámci ktorých sa od káblov a elektrických inštalácií pre vybrané úseky stavieb všeobecne vyžadujú nasledujúce vlastnosti: bezpečnosť v prípade požiaru a zachovanie hygieny, zdravia a životného prostredia.

29.08.2014
Po piatich rokoch poklesu by sa malo v roku 2014 prvý raz slovenské stavebníctvo stabilizovať a dokonca sa očakáva aj jeho mierny ná­rast o 1,3 %. Vyplýva to z najnovšej štvrťročnej analýzy slovenského stavebníctva, ktorú pripravila analytická spoločnosť CEEC Research. Hospodárska kríza sa podpísala pod pokles výroby všeobecne, pričom vzájomná interakcia jednotlivých odvetví sa ukazuje ešte aj dnes