english slovensky

Ocenenie VUKI a.s. na medzinárodnom veľtrhu ELOSYS 2015

Ocenenie pre VUKI a.s.
VUKI a.s. sa opäť predstavila ako vystavovateľ  v rámci 21. ročníka medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, automatizácie, osvetlenia a telekomunikácií ELOSYS 2015 v Trenčíne, kde sa tento rok prezentovalo 148 firiem zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Poľska, Nemecka, Veľkej Británie a Chorvátska.

Za rok 2014 sme získali „Certifikát solventnosti“ a v roku 2015 „Pečať stability“, ktoré potvrdzujú našu stabilnú pozíciu na trhu, dôveryhodnosť a serióznosť našej firmy.

VUKI a.s. získala ďaľšie ocenenia „Certifikát solventnosti“ a „Pečať stability“
Za rok 2014 sme získali „Certifikát solventnosti“ a v roku 2015 „Pečať stability“,  ktoré potvrdzujú našu stabilnú pozíciu na trhu, dôveryhodnosť a serióznosť našej firmy.

Káble ako stavebný výrobok a ich zaradenie v projektoch stavieb

Káble ako stavebný výrobok a ich zaradenie v projektoch stavieb.
Základné požiadavky na bezpečnosť stavieb z hľadiska európskeho práva upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011  z 9. marca 2011. Ustanovuje harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh EÚ, v rámci ktorých sa od káblov a elektrických inštalácií pre vybrané úseky stavieb všeobecne vyžadujú nasledujúce vlastnosti: bezpečnosť v prípade požiaru a zachovanie hygieny, zdravia a životného prostredia.