english slovensky

Inovatívny čin roka 2016

NAB/UV-1K ocenený ekologický nízkoemisný impregnant
V rámci súťaže Inovatívny čin roka 2016 bol náš výrobok Ekologický impregnant NAB/UV-1K
pre kombinované vytvrdzovanie elektrickým prúdom a UV žiarením ocenený tretím miestom v kategórii výrobkových inovácií.

Za rok 2014 sme získali „Certifikát solventnosti“ a v roku 2015 „Pečať stability“, ktoré potvrdzujú našu stabilnú pozíciu na trhu, dôveryhodnosť a serióznosť našej firmy.

VUKI a.s. získala ďaľšie ocenenia „Certifikát solventnosti“ a „Pečať stability“
Za rok 2014 sme získali „Certifikát solventnosti“ a v roku 2015 „Pečať stability“,  ktoré potvrdzujú našu stabilnú pozíciu na trhu, dôveryhodnosť a serióznosť našej firmy.

Káble ako stavebný výrobok a ich zaradenie v projektoch stavieb

Káble ako stavebný výrobok a ich zaradenie v projektoch stavieb.
Základné požiadavky na bezpečnosť stavieb z hľadiska európskeho práva upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011  z 9. marca 2011. Ustanovuje harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh EÚ, v rámci ktorých sa od káblov a elektrických inštalácií pre vybrané úseky stavieb všeobecne vyžadujú nasledujúce vlastnosti: bezpečnosť v prípade požiaru a zachovanie hygieny, zdravia a životného prostredia.