english slovensky

Silové bezhalogénové káble:

Silové bezhalogénové káble:
Silové káble pre napätia do 1 kV v bezhalogénovom vyhotovení so zvýšenou odolnosťou voči šíreniu plameňa, nízkou korozivitou splodín horenia a nízkou hustotou dymov, vznikajúcich pri horení, štandardne kruhového prierezu, v 2 a 3 žilovom vyhotovení môžu byť aj ploché, určené pre inštaláciu pod omietku. Káble môžu byť aj vo vyhotovení s definovanou triedou reakcie na oheň (B2ca (s1 d1 a1)), funkčné v požiari po dobu 180 minút, pri skúške s poklepom 120 minút. Vybrané konštrukcie káblov môžu byť s odskúšanou funkčnosťou systému po dobu 30, 60 alebo 90 minút.