english slovensky

Optické káble:

Optické káble:
Optické káble s rôznymi typmi vlákien, v centrálnej rúrke aj tzv. loose tube konštrukcii, v bežnom vyhotovení aj samonosné. Káble môžu byť aj v v bezhalogénovom vyhotovení so zvýšenou odolnosťou voči šíreniu plameňa, nízkou korozivitou splodín horenia a nízkou hustotou dymov, vznikajúcich pri horení.