english slovensky

Impregnanty, zalievacie hmoty a lepidlá

VUPOS – styrénové impregnanty

VUPOS – styrénové impregnanty
Chemickou bázou týchto impregnantov je nenasýtená polyesterimidová živica rozpustená v styréne. Styrénové impregnanty sú určené na impregnáciu mechanicky a teplotne vysoko namáhaných vinutí alternátorov a rýchlootáčkových elektrických točivých strojov pre domáce spotrebiče a ručné náradie teplotnej triedy F a H.

VUDAP – dialylftalátové impregnanty

VUDAP – dialylftalátové impregnanty
Dialylftalátové impregnanty sú jednozložkové a dvojzložkové impregnanty na báze modifikovanej nenasýtenej polyesterovej živice rozpustenej v dialylftaláte. Sú určené na impregnáciu vinutí vysoko mechanicky a teplotne namáhaných elektrických točivých strojov a transformátorov teplotnej triedy H (180 ºC) diskontinuálnou technológiou máčaním, zaplavovaním za atmosférického tlaku alebo za vákua a tlaku a zakvapkávaním.

VUDAC – akrylátové impregnanty

VUDAC – akrylátové impregnanty
Impregnanty sú jednozložkové aj dvojzložkové, na báze nenasýtených polyesterimidových živíc, rozpustených v diakryláte. Impregnanty sú vhodné pre izolačné systémy teplotnej triedy H. Sú určené na impregnáciu vinutí elektrických točivých strojov a transformátorov, vinutých z lakovaných drôtov a profilových vodičov.

VUPOXY – epoxidové impregnanty

VUPOXY – epoxidové impregnanty
Epoxidové impregnanty sú jednozložkové alebo dvojzložkové impregnanty na báze modifikovanej epoxidovej živice. Sú určené na impregnáciu zakvapkávaním, alebo máčaním mechanicky a teplotne vysoko namáhaných vinutí rotorov alternátorov a rýchlootáčkových elektrických točivých strojov pre domáce spotrebiče a ručné náradie teplotnej triedy F H. Vyznačujú sa veľmi nízkym obsahom prchavých látok VOC , vysokým mechanickým spevnením, dobrou penetračnou schopnosťou, krátkym časom vytvrdzovania pri 120 - 160 °C. Vinutia impregnované epoxidovými impregnantami majú mimoriadne dobré mechanické spevnenie, odolnosť voči parám rozpúšťadiel, transformátorovým olejom a freónom.

VULAK - impregnačné laky

VULAK - impregnačné laky
Impregnačné laky sú vhodné ako náter odolný voči plazivým prúdom, kedy poskytuje tvrdosť, nepriepustnosť, izolačné vlastnosti pri rôznych poveternostných podmienkach. Niektoré typy sú vhodné na impregnáciu transformátorov, tlmiviek a rôznych typov elektrických motorov. Lak 372 zasychá pri izbovej teplote rýchlejšie pri nanesení tenkej vrstvy, pričom dáva veľmi efektívnu izoláciu voči elektrickému toku spolu s výborným znížením hluku. Vytvrdené laky, majú vynikajúcu odolnosť voči transformátorovému oleju, vlhkosti a sú vhodné pre použitie v triede F až H izolačného systému. Lak 372 je fungicídny, z čoho vyplýva veľmi malé riziko napadnutia hubami. Typ 372 – 2000 je obzvlášť vhodný pre tropickú úpravu elektrických motorov a transformátorov.

VUKUR - polyuretánové zalievacie látky

VUKUR - polyuretánové zalievacie látky
Polyuretánové zalievacie látky slúžia na vyplňovanie dutín všetkého druhu, špeciálne pri stavbe elektrických zariadení, kde sa požadujú zalievacie látky bez vnútorného pnutia dobrých elastických a elektroizolačných vlastností.

VULAL - lepiace laky

VULAL - lepiace laky
LVL 100, LVL 200, LAL 205 - sú jednozložkové lepiace laky na báze modifikovaných epoxidových živíc s malým obsahom prchavých látok (max. 8 %). Sú určené najmä na mechanické spevnenie - zlepenie vodičov v statorových vinutiach elektrických strojov VN, stredných a veľkých výkonových magnetov separátorov a pod. Z lakov možno pripraviť aj elektroizolačné tmely v kombinácii s plnivami na anorganickej báze. Nanášajú sa štetcom alebo máčaním. Odporúčaný čas vytvrdzovania lakov je 1 hodina pri 160 °C.

ELFIX - epoxidové lepidlá

ELFIX - epoxidové lepidlá
Tmely a lepidlá sú jednokomponentné alebo dvojkomponentné epoxidové hmoty na báze modifikovaných epoxidových živíc s rôznym obsahom anorganických plnív. Dvojkomponentné sa vytvrdzujú pri teplote miestnosti. Urýchlenie vytvrdzovania možno docieliť pri vyššej teplote. Dobré elektrické a mechanické vlastnosti si zachovávajú do 135 °C. Vyznačujú sa výbornou adhéziou ku kovom, sklu, drevu, betónu, keramike, porcelánu a termosetom.

Silikónové hmoty a lepidlá

Silikónové hmoty a lepidlá
ACC Silicones vyrába širokú škálu silikónových materiálov, ktoré spĺňajú tie najnáročnejšie medzinárodne uznávané normy. 
V súčasnosti sú to najmä:
 • 1-zložkové RTV silikónové lepidlá
 • 1-zložkové RTV silikónové tesniace hmoty
 • 1- zložkové teplom vytvrdzované lepidlá
 • 1- a 2- zložkové zalievacie hmoty a gély
 • Silikónové emulzie a antifoamy
 • Silikónové materiály pre výrobu foriem
 • Silikónové mazivá
 • Ochranné laky (conformal coatings)
 • Čističe pre elektroniku a priemysel
Tiež dodávame organofunkčné silany, silikónové kvapaliny a polyméry a dávkovacie zariadenia pre naše materiály.
  
Prehľad možných aplikácii:
Medzi kľúčové aplikácie patrí hlavne:
 • výroba LED a LED aplikácii
 • Výroba solárnych panelov
 • Odvod tepla, prípadne tepelná izolácia
 • Lepenie a tesnenie
 • Na mieste vytváraná tesnenia (FIPG)
 • Výroba foriem
 • Tamponová tlač
 • Zlepšenie adhézie
 • Puzdrenie a zalievanie
 • Mazanie
 • Riadenie penivosti
 • Ochranné laky (conformal coating)

Testy VUKI a.s.

Čas gélovania DIN 16 945  metóda A                                 
Skúška vplyvu impregnantu na lakované drôty STN EN 67 3150 čl. 11, met. B po 60 min pri 70 °C
Hustota DIN 53 217
Viskozita STN673014 metóda B, STN 673016, DIN 53015,  DIN 53214
Refrakčný index STN 650341, refrakčná metóda
Kyslosť STN 673043
Obsah inhibítora kolorimetrická metóda
Bod topenia STN 65-0310
Obsah vody STN 58-0101,
Presýchanie do hĺbky DIN 46 448 Blatt 1
Elektrická pevnosť DIN 46 448 Blatt 2, STN EN60243-1
Vnútorná rezistivita DIN 46 448 Blatt 3, STN IEC90093
Výtokový čas DIN 53211, STN EN ISO2431 (Ford 4, DIN 4, ISO 6)
Flexibilita 5 (Mandrel test,3 mm priemer) IEC 60464-2,STN 67 3079
Sila spevnenia IEC 61033 met. A,met. B, met. C
Teplotná odolnosť IEC 60216
  DSC metóda
  Gass chromatography

Vykonávame...
Testy mechanických, elektrických, chemických a spracovateľských vlastností

Poskytujeme...
Non stop technologické služby

Deklarujeme kvalitu...
PN VUKI ISO 9001, ISO 14001
Ul test 1446 spis E233982
PTB Braunsweig und Berlin, BRD
EZU Prague, Česká republika
EVPÚ, a.s. Nová Dubnica, Slovenská republika
 

Video:
Meranie času gélovania impregnantu
 
Meranie výtokového času impregnantu