english slovensky

VULAL - lepiace laky

VULAL - lepiace laky
LVL 100, LVL 200, LAL 205 - sú jednozložkové lepiace laky na báze modifikovaných epoxidových živíc s malým obsahom prchavých látok (max. 8 %). Sú určené najmä na mechanické spevnenie - zlepenie vodičov v statorových vinutiach elektrických strojov VN, stredných a veľkých výkonových magnetov separátorov a pod. Z lakov možno pripraviť aj elektroizolačné tmely v kombinácii s plnivami na anorganickej báze. Nanášajú sa štetcom alebo máčaním. Odporúčaný čas vytvrdzovania lakov je 1 hodina pri 160 °C.