english slovensky

VUKUR - polyuretánové zalievacie látky

VUKUR - polyuretánové zalievacie látky
Polyuretánové zalievacie látky slúžia na vyplňovanie dutín všetkého druhu, špeciálne pri stavbe elektrických zariadení, kde sa požadujú zalievacie látky bez vnútorného pnutia dobrých elastických a elektroizolačných vlastností.