english slovensky

Silové PVC káble:

Silové PVC káble:
Silové káble pre napätia do 750 V v štandardnom vyhotovení s izoláciou aj plášťom PVC. Káble môžu byť v štandardnom kruhovom vyhotovení alebo v samonosnej konštrukcii, v 2 a 3 žilovom vyhotovení môžu byť aj ploché, určené pre inštaláciu pod omietku.