english slovensky

Signálne ostatné:

Signálne ostatné:
Signálne a ovládacie káble s rôznymi typmi EMC tienení v štandardnom vyhotovení s izoláciami a plášťami z bežných termoplastických materiálov pre teploty použitia do 70 °C.