english slovensky

Signálne bezhalogénové káble:

Signálne bezhalogénové káble:
Signálne a ovládacie káble s rôznymi typmi EMC tienení v bezhalogénovom vyhotovení so zvýšenou dolnosťou voči šíreniu plameňa, nízkou korozivitou splodín horenia a nízkou hustotou dymov, vznikajúcich pri horení. Káble môžu byť aj vo vyhotovení s definovanou funkčnosťou v požiari po dobu 180 minút, pri skúške s poklepom 120 minút. Vybrané konštrukcie káblov môžu byť s odskúšanou funkčnosťou systému po dobu 30, 60 alebo 90 minút.