english slovensky

Projekty

VUKI a.s. úspešne nadväzuje na tradíciu Výskumného ústavu káblov a izolantov a do dnešných dní venuje významnú pozornosť vlastným výskumným, vývojovým a inovačným aktivitám, orientovaným do oblastí troch hlavných výrobkových skupín s cieľom získať a zachovať si predstih pred konkurenciou permanentnou inováciou svojho sortimentu.
Na väčšinu týchto aktivít sa firme podarilo spracovať kvalitné výskumné projekty, ktoré boli úspešné v konkurencii slovenských pracovísk výskumu a vývoja vrátane SAV a univerzít a získali podporu zo štátneho rozpočtu, či už zo štátnych programov a Inovačného fondu MH SR do roku 2005 alebo APVV od roku 2005. V súčasnosti sú vo firme riešené štyri projekty podporované APVV, ktoré sú zamerané na oblasť káblov, elektroizolačných materiálov, ich životnosti a znižovaniu environmentálnej záťaže pri ich výrobe.
Firma sa v programovom období 2004 až 2006 napriek obmedzeniam pre Bratislavský samosprávny kraj úspešne uchádzala aj o podporu svojich projektov zo Štrukturálnych fondov Európskej únie, konkrétne Jednotného programového dokumentu Cieľ 2, kde sme uspeli s tromi projektmi.

V prípade, že Vás zaujímajú bližšie informácie k jednotlivým projektom kontaktujte prosím p. Ing. J. Sulovú: sulova@vuki.sk, +421 906 063 104

Nové typy kompozitných a viaczložkových impregnantov pre elektrotechniku na báze polyesterových a polyesterimidových živíc

Číslo projektu   Doba projektu:
APVV-14-0125   07.2015 - 12.2018

Cieľ alebo výsledok projektu:
Základným cieľom riešenia projektu je výskum ekologických zakvapkávacích impregnantov, konkrétne výskum nových typov polyesterových (PE) a poly-esterimidových (PEI) živíc pre progresívne typy impregnantov so zlepšenými funkčnými a úžitkovými vlastnosťami.

VYtvorenie nového modulu pre evidenciu a archiváciu výsledkov výskumu a vývoja a jeho integráciu v rámci IKT

Číslo projektu   Doba projektu:
  01.2015 - 05.2015

Cieľ alebo výsledok projektu:


Výskum impregnantov bez reaktívneho monoméru (monomer free)

Číslo projektu   Doba projektu:
APVV-0181-11   07.2012 - 06.2015

Cieľ alebo výsledok projektu:
Cieľom projektu je výskum a vývoj ekologických impregnantov, konkrétne novej skupiny impregnantov bez reaktívneho monoméru s viskozitou do 30 000 mPa.s pri 25°C s časom gélovania do 22 min. pri 120°C

Optimalizácia procesu silánového sieťovania žíl káblov

Číslo projektu   Doba projektu:
APVV-0097-11   07.2012 - 06.2015

Cieľ alebo výsledok projektu:
Cieľom riešenia projektu je výskum možností využitia progresívnych silánom sieťovateľných polymérnych materiálov a ich úžitkových vlastností v nových typoch káblov a iných kábelárskych aplikáciách

Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT vo VUKI a.s. Bratislava

Číslo projektu   Doba projektu:
22320220056   03.2011 - 03.2011

Cieľ alebo výsledok projektu:
Cieľ alebo výsledok projektu: Projekt de minimis podporený 95 % príspevkom z Európskej únie (Operačný program Bratislavský kraj)