english slovensky

Profil VUKI

Predmet činnosti
Výroba a predaj káblov, vodičov a elektroizolačných materiálov, súvisiaci výskum a vývoj, skúšobníctvo, technická normalizácia a expertízna činnosť.

Naša vízia
Chceme dlhodobo udržať, upevniť a rozšíriť naše postavenie na trhu. Chceme naďalej poskytovať vysokú kvalitu našich produktov, rozširovať služby pre našich zákazníkov a prinášať im konkurenčne výhodné riešenia podľa ich požiadaviek.

Naše poslanie
Naším poslaním je byť dobrým obchodným partnerom pre našich zákazníkov a dlhodobo zvyšovať hodnotu spoločnosti.

Certifikáty
Od roku 1998 je VUKI a.s. držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality podľa požiadaviek medzinárodnej normy ISO 9001:2008 a od roku 2010 je držiteľom certifikátu ISO 14001:2004. 

       


Banka:  Slovenská  sporiteľňa, a.s.
Č. účtu: 5064566911/0900
Mena: EUR
IBAN: SK5409000000005064566911
BIC: GIBASKBX

Banka: Československá obchodná banka a.s.
Č. účtu: 4000859630/7500 
Mena: EUR
IBAN: SK4875000000004000859630 
BIC: CEKOSKBX 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 372/B

Orgány a útvary spoločnosti:

Dozorná rada
Danica Fleischerová - predseda
Ing. arch. Branislava Tóthová - člen
Tereza Áčová - člen

Predstavenstvo
Ing. Rastislav Malátek - predseda
Ing. Jozef Tóth - člen
Ing. Božena Balušíková - člen

Výkonní riaditelia
Ing. Jozef Tóth - riaditeľ pre výrobu a obchod, Káble a vodiče pre vinutia
Ing. Jana Porubenská - riaditeľ pre výrobu a obchod, Elektroizolačné laky a živice
Mgr. Andrea Dubrovčáková - finančný riaditeľ

Vedúci útvarov - divízie
Ing. Rastislav Valach - Káble a vodiče
Ing. Zuzana Filová - Výskum a vývoj elektroizolačných lakov a živíc

Vedúci útvarov - oddelenia
Ing. Milan Daniš - Obchod káblov
Mgr. Pavol Baňacký - Nákup
Ing. Miroslav Buchta - Prevádzka a investície
Ing. Boris Pitoňák - Manažér kvality a environmentu, Odd. kvality 

V súčasnosti firma zamestnáva 70 zamestnancov, z ktorých väčšina má dlhoročné skúsenosti aj z oblasti VaV pre odvetvie elektrotechniky.