english slovensky

Káble old

Štandardný sortiment káblov:

 • Silové káble pre napätia do 1 kV v bezhalogénovom vyhotovení so zvýšenou odolnosťou voči šíreniu plameňa, nízkou korozivitou splodín horenia a nízkou hustotou dymov, vznikajúcich pri horení, štandardne kruhového prierezu, v 2 a 3 žilovom vyhotovení môžu byť aj ploché, určené pre inštaláciu pod omietku. Káble môžu byť aj vo vyhotovení s definovanou triedou reakcie na oheň (B2ca (s1 d1 a1)), funkčné v požiari po dobu 180 minút, pri skúške s poklepom 120 minút. Vybrané konštrukcie káblov môžu byť s odskúšanou funkčnosťou systému po dobu 30, 60 alebo 90 minút.
 • Silové káble pre napätia do 750 V v štandardnom vyhotovení s izoláciou aj plášťom PVC. Káble môžu byť v štandardnom kruhovom vyhotovení alebo v samonosnej konštrukcii, v 2 a 3 žilovom vyhotovení môžu byť aj ploché, určené pre inštaláciu pod omietku.
 • Signálne a ovládacie káble s rôznymi typmi EMC tienení v bezhalogénovom vyhotovení so zvýšenou odolnosťou voči šíreniu plameňa, nízkou korozivitou splodín horenia a nízkou hustotou dymov, vznikajúcich pri horení. Káble môžu byť aj vo vyhotovení s definovanou funkčnosťou v požiari po dobu 180 minút, pri skúške s poklepom 120 minút. Vybrané konštrukcie káblov môžu byť s odskúšanou funkčnosťou systému po dobu 30, 60 alebo 90 minút.
 • Signálne a ovládacie káble s rôznymi typmi EMC tienení v štandardnom vyhotovení s izoláciami a plášťami z bežných termoplastických materiálov pre teploty použitia do 70 °C.
 • 50 a 75 Ω koaxiálne káble s rôznymi typmi vnútorných aj vonkajších jadier a EMC tienením. Káble môžu byť aj v v bezhalogénovom vyhotovení so zvýšenou odolnosťou voči šíreniu plameňa, nízkou korozivitou splodín horenia a nízkou hustotou dymov, vznikajúcich pri horení.
 • Optické káble s rôznymi typmi vlákien, v centrálnej rúrke aj tzv. loose tube konštrukcii, v bežnom vyhotovení aj samonosné. Káble môžu byť aj v v bezhalogénovom vyhotovení so zvýšenou odolnosťou voči šíreniu plameňa, nízkou korozivitou splodín horenia a nízkou hustotou dymov, vznikajúcich pri horení.
 • Teplom zmraštiteľné káblové súbory, hadice, manžety, rôzne typy spojok, rozdeľovacie hlavy a káblové uzávery.
 • Vykurovacie rohože a okruhy s príslušenstvom (regulátory, vykurovacie sety).
 • káble v bezhalogénovom a plameň nešíriacom zhotovení, s funkčnosťou počas požiaru
 • koaxiálne káble na rozvod TV signálu
 • telefónne, signálne a zabezpečovacie káble
 • optické káble
 • vykurovacie rohože a okruhy
 • teplom zmraštiteľné súbory

Špeciálne káble a projekty:

Úprava štandardného sortimentu káblov podľa požiadaviek zákazníkov alebo jeho prispôsobenie požiadavkám projektov či prostrediam prevádzky predstavuje pridanú hodnotu, ktorú naša firma ponúka na základe viac ako 60 ročných skúseností z oblasti materiálového a konštrukčného výskumu káblov, ich životnosti a spoľahlivej prevádzky v rôznych aj náročných prostrediach. Príklad sortimentu špeciálnych káblov je nasledovný:

 • Silové káble pre napätia do 1 kV a signálne s rôznymi typmi EMC tienení bezhalogénové so zvýšenou odolnosťou voči šíreniu plameňa, nízkou korozivitou splodín horenia a nízkou hustotou dymov, vznikajúcich pri horení v tzv. LOCA vyhotovení určené pre primárne okruhy jadrových elektrární.
 • Káble pre prechodové vedenia vlakových súprav. Sú určené na prenos informácií a diaľkové ovládanie medzi hnacím vozidlom a vozňami.
 • Kombinované dátovo silové káble v bežnom aj bezhalogénovom vyhotovení pre rôzne typy zariadení aj prostredí. Okrem kombinácií metalických káblov vrátane koaxiálnych môžu byť použité aj prvky optických káblov.
 • Iskrovo bezpečné káble, elektromagnetické interferencie a ich kompatibilita s prostredím, v ktorom pracujú.
 • Priemyselné káble. Armované káble. Flexibilné káble.
 • Konštrukcia a materiálové zloženie káblov, ich odolnosť, predovšetkým mechanická (ťah, tlak, torzia, strih atď.), tepelná, rôzne požiadavky na nehorľavosť, nedymivosť, korozivitu spalín, funkčnosť v požiari, odolnosť pri vážnych haváriách v priemyselných podnikoch. Odolnosť voči ropným produktom, vplyvu podnebia a prostredia, chemickým, fyzikálnym a iným prírodným vplyvom.
 • Chemické a mechanické úpravy pre zvýšenie odolnosti voči vplyvom prostredia, odolnosti voči hlodavcom a termitom a iné.
 • Ostatné riešenia podľa požiadaviek zákazníkov.

Služby:

Ponúkaný sortiment výrobkov môžeme prispôsobiť požiadavkám našich zákazníkov, kde vieme ponúknuť nielen originálne konštrukčné riešenia káblov, ale aj vyhotovenia bežného sortimentu do náročných prostredí, s lepšími tepelnými, klimatickými, mechanickými a inými vlastnosťami, odolnosťami voči rôznym kvapalným médiám, ale aj hlodavcom a iné.
Ponúkame tiež technický servis, ktorého súčasťou je aj poradenstvo v danej oblasti vrátane spracovania požadovaných dokumentov preukázania zhody s požiadavkami.
Silové bezhalogénové káble:
Silové PVC káble:
Signálne bezhalogénové káble:
Signálne ostatné
Koaxiálne káble 75 Ohm:
Koaxiálne káble 50 Ohm:
Optické káble:
Priemyselné káble:
Špeciálne káble:
Teplom zmraštiteľné káblové súbory:
Elektrické podlahové vykurovanie: