english slovensky

Káble

Služby:
Ponúkaný sortiment výrobkov môžeme prispôsobiť požiadavkám našich zákazníkov, kde vieme ponúknuť nielen originálne konštrukčné riešenia káblov, ale aj vyhotovenia bežného sortimentu do náročných prostredí, s lepšími tepelnými, klimatickými, mechanickými a inými vlastnosťami, odolnosťami voči rôznym kvapalným médiám, ale aj hlodavcom a iné.
Ponúkame tiež technický servis, ktorého súčasťou je aj poradenstvo v danej oblasti vrátane spracovania požadovaných dokumentov preukázania zhody s požiadavkami.

Silové bezhalogénové káble:

Silové bezhalogénové káble:
Silové káble pre napätia do 1 kV v bezhalogénovom vyhotovení so zvýšenou odolnosťou voči šíreniu plameňa, nízkou korozivitou splodín horenia a nízkou hustotou dymov, vznikajúcich pri horení, štandardne kruhového prierezu, v 2 a 3 žilovom vyhotovení môžu byť aj ploché, určené pre inštaláciu pod omietku. Káble môžu byť aj vo vyhotovení s definovanou triedou reakcie na oheň (B2ca (s1 d1 a1)), funkčné v požiari po dobu 180 minút, pri skúške s poklepom 120 minút. Vybrané konštrukcie káblov môžu byť s odskúšanou funkčnosťou systému po dobu 30, 60 alebo 90 minút.

Silové PVC káble:

Silové PVC káble:
Silové káble pre napätia do 750 V v štandardnom vyhotovení s izoláciou aj plášťom PVC. Káble môžu byť v štandardnom kruhovom vyhotovení alebo v samonosnej konštrukcii, v 2 a 3 žilovom vyhotovení môžu byť aj ploché, určené pre inštaláciu pod omietku.

Signálne bezhalogénové káble:

Signálne bezhalogénové káble:
Signálne a ovládacie káble s rôznymi typmi EMC tienení v bezhalogénovom vyhotovení so zvýšenou dolnosťou voči šíreniu plameňa, nízkou korozivitou splodín horenia a nízkou hustotou dymov, vznikajúcich pri horení. Káble môžu byť aj vo vyhotovení s definovanou funkčnosťou v požiari po dobu 180 minút, pri skúške s poklepom 120 minút. Vybrané konštrukcie káblov môžu byť s odskúšanou funkčnosťou systému po dobu 30, 60 alebo 90 minút.

Signálne ostatné:

Signálne ostatné:
Signálne a ovládacie káble s rôznymi typmi EMC tienení v štandardnom vyhotovení s izoláciami a plášťami z bežných termoplastických materiálov pre teploty použitia do 70 °C.

Koaxiálne káble 75 Ohm:

Koaxiálne káble 75 Ohm:
75 Ω koaxiálne káble s rôznymi typmi vnútorných aj vonkajších jadier a EMC tienením. Káble môžu byť aj v v bezhalogénovom vyhotovení so zvýšenou odolnosťou voči šíreniu plameňa, nízkou korozivitou splodín horenia a nízkou hustotou dymov, vznikajúcich pri horení.

Koaxiálne káble 50 Ohm:

Koaxiálne káble 50 Ohm:
50 Ω koaxiálne káble s rôznymi typmi vnútorných aj vonkajších jadier a EMC tienením. Káble môžu byť aj v v bezhalogénovom vyhotovení so zvýšenou odolnosťou voči šíreniu plameňa, nízkou korozivitou splodín horenia a nízkou hustotou dymov, vznikajúcich pri horení.

Optické káble:

Optické káble:
Optické káble s rôznymi typmi vlákien, v centrálnej rúrke aj tzv. loose tube konštrukcii, v bežnom vyhotovení aj samonosné. Káble môžu byť aj v v bezhalogénovom vyhotovení so zvýšenou odolnosťou voči šíreniu plameňa, nízkou korozivitou splodín horenia a nízkou hustotou dymov, vznikajúcich pri horení.

Špeciálne káble:

Špeciálne káble:
Úprava štandardného sortimentu káblov podľa požiadaviek zákazníkov alebo jeho prispôsobenie požiadavkám projektov či prostrediam prevádzky predstavuje pridanú hodnotu, ktorú naša firma ponúka na základe viac ako 60 ročných skúseností z oblasti materiálového a konštrukčného výskumu káblov, ich životnosti a spoľahlivej prevádzky v rôznych aj náročných prostrediach. Príklad sortimentu špeciálnych káblov je nasledovný:
 
·         Silové káble pre napätia do 1 kV a signálne s rôznymi typmi EMC tienení bezhalogénové so zvýšenou odolnosťou voči šíreniu plameňa, nízkou korozivitou splodín horenia a nízkou hustotou dymov, vznikajúcich pri horení v tzv. LOCA vyhotovení určené pre primárne okruhy jadrových elektrární.
·         Káble pre prechodové vedenia vlakových súprav. Sú určené na prenos informácií a diaľkové ovládanie medzi hnacím vozidlom a vozňami.
·         Kombinované dátovo silové káble v bežnom aj bezhalogénovom vyhotovení pre rôzne typy zariadení aj prostredí. Okrem kombinácií metalických káblov vrátane koaxiálnych môžu byť použité aj prvky optických káblov.
·         Iskrovo bezpečné káble, elektromagnetické interferencie a ich kompatibilita s prostredím, v ktorom pracujú.
·         Priemyselné káble. Armované káble. Flexibilné káble.
·         Konštrukcia a materiálové zloženie káblov, ich odolnosť, predovšetkým mechanická (ťah, tlak, torzia, strih atď.), tepelná, rôzne požiadavky na nehorľavosť, nedymivosť, korozivitu spalín, funkčnosť v požiari, odolnosť pri vážnych haváriách v priemyselných podnikoch. Odolnosť voči ropným produktom, vplyvu podnebia a prostredia, chemickým, fyzikálnym a iným prírodným vplyvom.
·         Chemické a mechanické úpravy pre zvýšenie odolnosti voči vplyvom prostredia, odolnosti voči hlodavcom a termitom a iné.
·         Ostatné riešenia podľa požiadaviek zákazníkov

Teplom zmraštiteľné káblové súbory:

Teplom zmraštiteľné káblové súbory:
Teplom zmraštiteľné káblové súbory, hadice, manžety, rôzne typy spojok, rozdeľovacie hlavy a káblové uzávery.

Elektrické podlahové vykurovanie:

Elektrické podlahové vykurovanie:
Vykurovacie rohože a okruhy s príslušenstvom (regulátory, vykurovacie sety).