english slovensky

Inovatívny čin roka 2016

NAB/UV-1K ocenený ekologický nízkoemisný impregnant
V rámci súťaže Inovatívny čin roka 2016 bol náš výrobok Ekologický impregnant NAB/UV-1K
pre kombinované vytvrdzovanie elektrickým prúdom a UV žiarením ocenený tretím miestom v kategórii výrobkových inovácií.