english slovensky

História

Výskumný ústav káblov a izolantov, dnešné VUKI a.s., bol založený v roku 1950. Od svojho počiatku bola činnosť spoločnosti zameraná na aplikovaný výskum v oblasti elektroizolačných impregnantov a káblového priemyslu. Po roku 1990 sa firma postupne transformovala na podnikateľský subjekt, dnešné VUKI a.s. Všetky prevádzky ako aj administratíva sa presťahovali z priestorov v centre mesta do novovybudovaných výrobných a administratívnych budov na Rybničnú ulicu.
Dnešné VUKI a.s. je silná, moderná a konkurencieschopná výrobno-obchodná firma, ktorej hlavným cieľom je mať spokojných zákazníkov a stabilnú pozíciu na trhu.  Spolupracujeme a máme zastúpenia vo viacerých krajinách Európy, pravidelne prezentujeme naše produktové portfólio na medzinárodných špecializovaných výstavách, sme členom v niekoľkých asociáciách (Intercable, ZEP, AVK, APPO a iné). Naše produkty sú výsledkom vlastného výskumu a vývoja, ktorý je neustálou súčasťou firmy.  Realizujeme riešenia na mieru podľa konkrétnych požiadaviek zákazníkov. Každoročne investujeme niekoľko stotisíc EUR do nových technológií a modernizácie našich prevádzok.
V súčasnosti firma zamestnáva 70 zamestnancov, z ktorých väčšina má dlhoročné skúsenosti aj z oblasti VaV pre odvetvie elektrotechniky.
VUKI a.s. je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality ISO 9001 a certifikátu systému environmentálneho manažérstva ISO 14001.  Snažíme sa byť spoločensky zodpovednou firmou splňujúcou zásady starostlivosti o životné prostredie nad rámec legislatívnych požiadaviek.